การกำจัดมด

การตรวจสอบพื้นที่เพื่อหาทางเดินของมด

  • สำรวจพื้นที่ที่พบปัญหา มด เดินผ่าน
  • พ่นละออง ULV ควบคุมกำจัดภายในอาคาร
  • หยอดเจลมด ในบริเวณที่ไม่สามารถสเปรย์ได้
  • ทำการสเปรย์น้ำยาเคลือบผิวผนัง ที่มีมดเดิน
  • สเปรย์ป้องการตามผนังรอยแยก รอยแตกและตำแหน่งที่พบมดเดิน
  • เข้าบริการกำจัดทุกๆ เดือนจนครบอายุสัญญารับประกัน

การวางเหยื่อมด
การพ่นละอองกำจัดและป้องกันมด
322082

ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ ฟรี !!