การกำจัดแมลงสาบ

322081
322078
322083

ขั้นตอนการกำจัดแมลงสาบ

 

1. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติงาน ตามสภาพปัญหาที่พบ

2. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี

3. เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ ภายในบ้าน บริเวณห้องครัว, ใต้อ่างซักล้าง หรือบริเวณอื่น ๆ ที่พบ แมลงสาบ เจ้าหน้าที่จะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป (Bait) ป้ายบริเวณรอยต่อหรือตามแนวทางเดินต่าง ๆ ของ แมลงสาบ ภายนอกบ้าน บริเวณท่อระบายน้ำ, ท่อน้ำทิ้ง ต่าง ๆ จะใช้สารเคมีฉีดพ่น หรือเทราดลงไป เพื่อกำจัด

4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบพื้นที่และประเมินผลทุก ๆ เดือน

ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ ฟรี !!