พ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส COVID-19

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค

บริการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัส COVID-19 ไข้หวัด แบคทีเรีย เชื้อรา ด้วยเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ระดับสูงที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเป็นหลัก โดยพ่นฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย เพื่อให้สัมผัสพื้นที่ผิวที่เป็นเชื้อโรคได้มากที่สุด

โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไปในบริเวณที่ต้องการกำจัดไวรัสและแบคทีเรีย อย่างทั่วถึงทั้งในอากาศและพื้นผิวโดยรอบ โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีคนใช้งานร่วมกันเยอะๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สวิตซ์ ลูกบิดประตู ต่างๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้มาตรฐาน ถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัย สำหรับบ้านคุณ เด็กเล็ก รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง สามารถใช้ในการกำจัดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19), SARS รวมทั้งไวรัสในอากาศอื่นๆ เช่น ไข้หวัดนก Influenza A, B(H5N1) ไข้หวัดใหญ่ (H1N1) โรคมือเท้าปาก

ช่วยกำจัดและยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสในพื้นที่ ด้วยทีมงานที่มีอุปกรณ์พร้อมและได้รับการอบรมสำหรับการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ

พ่นฆ่าเชื้อโรคตามมุมต่างๆ
พ่นฆ่าเชื้อโรคตามที่สาธารณะ
322107

ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ ฟรี !!