การกำจัดหนู

ตรวจสอบพื้นที่กำจัดหนู

การวางสถานีเหยื่อพิษกำจัดหนู

  • เริ่มสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อดูสภาพปัญหาก่อนทำบริการ ได้แก่ ร่องรอย หลักฐานที่เกิดจากหนู เช่น รูหนู ทางวิ่ง มูลหนู รอยกัดแทะทำลาย เป็นต้น กำหนดตำแหน่งการวางกล่องใส่เหยื่อพิษ ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกรอบตัวอาคาร ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพของปัญหาและความเหมาะสมของ สถานที่นั้น ทั้งนี้ตำแหน่งการวางต้องไม่อยู่ในบริเวณผลิตอาหาร โกดังเก็บสินค้าหรือวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือบริเวณอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดการปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์
  • กำหนดปริมาณเหยื่อในแต่ละตำแหน่งการวาง เพี่อความสะดวกในการตรวจสอบ และติดตามผล หลังจากที่หนูกินเหยื่อพิษแล้ว จะกระหายน้ำและแห้งตายภายใน 5 วันหลังจากที่กินเหยื่อพิษเข้าไป
  • อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการวางเหยื่อ ได้แก่ กล่องไม้ กล่องพลาสติก กล่องเหล็ก ท่อพีวีซี เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
  • หากพบว่าเหยื่อที่วางเกิดการเสื่อมสภาพ หรือสูญหาย ทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที

การวางสถานีกาวดักจับหนู

  • วางกาวดักหนูตามจุดที่กำหนดบางสถานที่อาจวางกาวดักหนูในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีผาปิดมิดชิดที่มีช่องให้หนูเข้าไปได้ วางถาดกาวตามฝ้าเพดาน ซึ่งขึ้นอยู่กับความ เหมาะสมของสถานที่นั้นๆ
  • อาจมีอาหารหรือเหยื่อวางบริเวณกาวซึ่งจะมีการเปลี่ยนอาหารหรือเหยื่อทุกครั้งที่เข้าให้บริการ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานที่ให้บริการ
  • หากพบว่ากาวดักหนู เกิดเสื่อมสภาพไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ทางบริษัท จะดำเนินการเปลี่ยนให้ใหม่ทันที

ระยะเวลาการเข้าบริการกำจัดหนู

หลังจากที่ติดตั้งระบบตามขบวนการข้างต้นแล้ว บริษัทผู้ให้บริการ จะเข้าบริการตรวจเช็คในช่วงเดือนแรกที่ ทุกๆ 7 วัน จำนวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นจะเข้าทำการตรวจเช็คทุกระยะ 1 เดือนจนครบสัญญา เฉลี่ยปีละ 15 ครั้ง

หากบริษัทฯบริการตรวจเช็คเจอซากหนูตายติดตาม สถานีกาวดักจับหนู บริษัทจะทำการเข้าเก็บซากหนูและทำการเปลี่ยนแผนกาวดักหนูอันใหม่เข้าไปแทน

หากลูกค้าพบปัญหาหนูตายก่อนถึงรอบบริการ สามรถแจ้งบริษัทผู้ให้บริการ เข้าดำเนินการแก้ไข ภายใน 48 ชั่วโมงหลังรับแจ้งโดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใดๆทั้งสิ้น

ในกระบวนการกำจัดหนู บริษัทผู้ให้บริการ จะวิเคราะห์ปัญหาแต่ละพื้นที่ ว่าจะทำการกำจัด ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา และผลกระทบที่จะตามมาทีหลังเหยื่อจับ

322137
322139
322143

ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ ฟรี !!